Mielekäs yrittäjä

Seuraava siirto tarjoaa myös yrittäjän hyvinvointia ja työssä jaksamista tukevaa yritysvalmennusta. Se sopii niin yrittäjyyttä pohtiville, juuri aloittaneille kuin jo toimintaansa pyörittävillekin yrittäjille. Palvelun keskeinen fokus on yrittäjän, Sinun, kohtaamisessa ja kuulemisessa. Tässä valmennussuhteessa ei ole kyse talous- tai juridisten kysymysten yritysneuvonnasta, vaan työhyvinvoinnin ja merkityksellisyyden löytämiseen tähtäävästä yritysvalmennuksesta.

Työskentelymme polttopisteessä ovat Sinun omat, tärkeät aiheesi. Voimme yhdessä sopien käyttää työskentelyn apuna Mielekäs yrittäjä -pohdintakortteja. Ne ohjaavat Sinut yrittäjyyteen keskeisesti liittyvien teemojen äärelle. Työkalu sisältää pohdittavia kysymyksiä, sekä napakoita työkaluja seuraaviin osa-alueisiin liittyen:

Liiketoiminta-ajatuksen ja yritysstrategian selkeyttäminen
Yrittäjän mindset, tavoitteet, vahvuudet ja tahto
Yrittäjän tunteet, uskomukset, ajatusmallit ja -vinoumat
Työssäjaksaminen, resilienssi ja työuupumus
Yrittäjän kriisitilanteet
Ajanhallinta ja aikaansaaminen
Yrittäjän verkostot, suhteet ja roolit
Yrittäjän omat teemat

Mielekäs yrittäjä -pohdintakortit ovat valmennuksellinen, useisiin psykologian teorioihin pohjautuva konkreettinen työkalu yrittäjän tueksi. Kortit sisältävät tietoa, pohdittavia kysymyksiä sekä napakoita työkaluja ja menetelmiä mielekkään ja merkityksellisen yrittäjän elämän tukemiseksi.

Kortit soveltuvat hyvin henkilökohtaisen työskentelyn tueksi sekä työnohjauksellisen, valmennuksellisen tai mentoroivan työskentelyn apuvälineeksi.

Mielekäs yrittäjä -pohdintakortit löydät myös verkkokaupastamme.

Tutustu Mielekäs yrittäjä -pohdintakortteihin tarkemmin osoitteessa mielekasyrittaja.fi.

    Ollaan yhteydessä

    Jos koet, että haluaisit miettiä seuraavaa siirtoasi yhdessä, lähetä meille viesti niin järjestetään se.


    Shopping Cart